Strona główna » Alimenty na małżonka – co należy wiedzieć?
Ciekawe

Alimenty na małżonka – co należy wiedzieć?

Temat alimentów kojarzony jest przede wszystkim z rozwodami oraz środkami zasądzonymi na  małoletnie dzieci. Alimenty w tym przypadku musi płacić rodzic lub opiekun, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad dziećmi. Czy wiesz, że istnieją również alimenty na małżonka? Co ciekawe – przysługują one zarówno po rozwodzie, ale też w trakcie trwania małżeństwa.

Kiedy przysługują alimenty na małżonka?

Małżeństwo to związek dwojga osób, w którym obie strony mają obowiązek  zaspokajania potrzeb rodziny. Od obowiązku tego nie można się uchylić. Jeśli jeden z małżonków nie spełnia tego obowiązku, zachodzi możliwość wnioskowania o alimenty na małżonka. Alimenty takie są przekazywane do rąk wnioskującego co miesiąc i mają być przeznaczone na utrzymanie domu, zaspokajanie potrzeb małżonka i dzieci. Alimenty tego typu zasądza Sąd Rodzinny – to właśnie do tej instancji należy złożyć odpowiednie powództwo. Uchylanie się od płacenia alimentów grozi karą.

Alimenty na małżonka po rozwodzie

Tematem coraz częściej poruszanym  są alimenty na małżonka po rozwodzie. Po zakończeniu procesu rozwodowego i unieważnieniu małżeństwa, możliwe jest domaganie się od dawnego współmałżonka alimentów, które mają zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Zazwyczaj alimenty na małżonka płacone są, kiedy w wyniku rozwodu stan materialny i stopa życiowa jednego z małżonków uległy znacznemu obniżeniu. Składając wniosek o przyznanie alimentów na małżonka, należy być przygotowanym na to, że sąd będzie wymagał drobiazgowego udokumentowania kwestii finansowej powoda po rozwodzie. Dodatkowo na przyznanie alimentów na małżonka ma wpływ to, z czyjej winny małżeństwo uległo rozpadowi. O alimenty na małżonka można wnioskować w trakcie rozprawy rozwodowej lub też po rozwodzie.