Strona główna » Co to są utracone korzyści?
Biznes

Co to są utracone korzyści?

Utracone korzyści to pojęcie związane z tematyką odszkodowań. Niestety nadal bardzo mało poszkodowanych korzysta z tej możliwości. Czym są oraz jak powinniśmy dokumentować ich wartość przed ubezpieczycielem? O tym poniżej.

Czym są korzyści utracone ?

Korzyści utracone to jeden z elementów wchodzących w skład szkody, której drugim składnikiem jest lepiej znana szkoda rzeczywista. Najprościej mówiąc jest to spodziewany, hipotetyczny stan majątku, który urzeczywistniłby się, gdyby nie została wyrządzona szkoda. O ile szkoda rzeczywista dotyczy strat materialnych, które można realnie wycenić, o tyle utracone korzyści dotyczą sfery niematerialnej. Jednym z najpopularniejszych przykładów utraconych korzyści jest zniszczenie samochodu osobowego w wyniku kolizji, co skutkuje problemami z dotarciem do pracy lub  utratą środka do pracy w przypadku pracy taksówkarza. W obu przypadkach poszkodowani są jednak pozbawieni wynagrodzenia, bardzo często nawet na kilka dni.

Jak wycenić i udokumentować korzyści utracone?

Niestety wielokrotnie poszkodowani mają problem z udokumentowaniem i obliczeniem wartości utraconych korzyści. Najprostszym przypadkiem do oszacowania wysokości odszkodowania za korzyści utracone jest wysokość nieotrzymanego wynagrodzenia za pracę. W tym przypadku należy przedłożyć niezbędne dokumenty mówiące o jego wysokości na przykład zaświadczenie o miesięcznych zarobkach. Wysokość odszkodowania zostanie obliczona proporcjonalnie, co do ilości dni, w których poszkodowany nie mógł pojawić się w miejscu pracy z powodu braku środka transportu.

Sprawa komplikuje się w przypadku, gdy w skład utraconych korzyści wchodzą rzeczy niematerialne trudne do oszacowania. Niestety to na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia wielkości straty, jaką poniósł. Odszkodowanie nie zostanie przyznane wówcza gdyposzkodowany nie przedłoży niezbędnych dokumentów na przykłąd faktu VAT, paragonów lub zaświadczeń wydanych przez konkretną instytucję, które będą świadczyły o utraconej, a możliwej do zdobycia przez niego korzyści materialnej.

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu korzyści utraconych?

Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu korzyści utraconych, o ile ich strata została należycie udowodniona przez poszkodowanego. Niestety w Polsce spotyka się praktykę zaniżania wysokości wypłacanego odszkodowania bądź też odmowy wypłaty odszkodowania za korzyści utracone. Jednak coraz częściej wielu poszkodowanych domaga się swoich praw, konsekwentnie zwalczając złą praktykę towarzystw ubezpieczeniowych.