Strona główna » Czy z komornikiem można się dogadać
Ciekawe

Czy z komornikiem można się dogadać

Dla wielu osób i podmiotów gospodarczych egzekucja komornicza kojarzy się z horrorem. Zajęcie sprzętów, wyrzucenie z mieszkania, zajęcie samochodu, maszyn produkcyjnych służących do produkcji i utrzymaniu rentowności firmy. Wbrew powszechnym stereotypom komornik sądowy nie jest zainteresowany doprowadzeniem dłużnika do kompletnego bankructwa.

Na czym zależy komornikowi sądowemu

Komornik sądowy działa na podstawie wyroków sądowych o egzekucji zobowiązań. Jego celem jest zabezpieczenie roszczeń wierzyciela. Może to robić na różne sposoby, ale zawsze musi poruszać się w obrębie obowiązującego prawa. I zdecydowana większość komorników tak postępuje, co oznacza, że stara się pogodzić interesy wierzyciela i dłużnika.
Najważniejsza dla komornika jest właściwa ocena stanu majątkowego dłużnika (majątek ruchomy i nieruchomy). To jest podstawą do negocjowania warunków spłaty zadłużenia przez dłużnika. Komornik sądowy zdaje sobie sprawę, że ustalenie zbyt wysokich rat może spowodować zaniechanie ich spłaty. Wielu komorników woli mniejsze, ale pewne raty płacone w terminie. Zapewnia to zabezpieczenie interesów wierzyciela i stałą prowizję stanowiącą dochód kancelarii komorniczej. Taki układ gwarantuje dłużnikowi także niższe koszty egzekucji komorniczej.
W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę komornik zajmuje wynagrodzenie powyżej najniższej krajowej i najczęściej nie zajmuje sprzętów domowych.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą najczęściej wspólnie ustalana jest wysokość miesięcznych spłat na zasadzie kompromisu.
Najgorszym rozwiązaniem jest unikanie kontaktu z komornikiem. Wobec braku informacji i kontaktu komornik musi zgodnie z prawem podejmować działania mające na celu zabezpieczenie interesów wierzyciela. Najczęściej dokonuje wtedy zajęcia majątku ruchomego i nieruchomego, wiąże się to z nieprzyjemnymi wizytami, stresem i dodatkowymi kosztami. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest szczera rozmowa i ustalenie stałych rat miesięcznych, które gwarantują spłatę zadłużenia (nawet w długiej perspektywie czasowej).
Źródło Komornik sądowy: www.komornik-bielan.pl