Strona główna » Dokumentacja w organizacji
Technologia

Dokumentacja w organizacji

ISO 9001 nie do końca mówi o tym, jaka dokumentacja jest niezbędna w danej firmie. Wszystko bowiem zależne jest od tego, z jaką dokładnie organizacją będzie się miało do czynienia, od jej specyfiki. Opracowanie niezbędnej dokumentacji będzie jednak możliwe przy udziale właściwych jednostek certyfikujących, np. DJB doradztwo.

Zgodność postępowania z wymaganiami normy ISO 9001

Dlaczego tak ważna jest dokumentacja przy ISO 9001? Chociażby po to, aby udowodnić, że wybrana organizacja działa zgodnie z wcześniej ustalonymi normami ISO 9001. Nie można bowiem zapomnieć, że przygoda z nimi nie kończy się wraz z przyznaniem certyfikatu. Chyba można śmiało powiedzieć, że to dopiero jej początek, a otrzymany certyfikat ISO 9001 będzie tylko o tym przypominał.

Udokumentowane informacje precyzujące

Wdrażanie ISO 9001 Wrocław pokaże jakie dokumenty powinny zostać opracowane, aby mogły znaleźć się tam niezbędne elementy. Mowa tutaj m.in. o:

  • zakresie systemu zarządzania jakością,
  • polityce jakości,
  • celach jakościowych wraz z harmonogramem ich realizacji,
  • dokumentach dotyczących nadzorowania zasobów do monitorowania i pomiarów.

Każdy z tych dokumentów otrzyma właściwie sobą nazwę, która będzie zgodna ze specyfiką przedsiębiorstwa. Wśród innych informacji, jakie powinny być nie tylko sprecyzowane, ale również spisane można również wymienić dokumenty: 

  • które dokładnie opisują jakie kompetencje powinni mieć pracownicy,
  • jakie będą odnosić się do realizacji produktów lub usług,
  • nadzorowanie i przegląd wymagań dotyczących wyrobów i usług,
  • opisujące proces projektowania,
  • zatwierdzania i ocena dostaw,
  • nadzorowania własności klienta lub dostawcy zewnętrznego.

 

Audyt ISO 9001 pokaże inny ważny dokument, który będzie odnosił się także do takiej tematyki jak nadzorowanie zmian w systemie ISO 9001. Te na pewno kiedyś nadejdą. Co kilka lat potrzebne jest wykonanie prac modernizacyjnych, jakie pozwalają na dopasowanie się ogólnodostępnych norm do realnie obowiązujących czasów. 

Ostatnia nowelizacja wprowadzona została w roku 2015. Wcześniej zmiany przyszły razem z rokiem 2008. Kiedy nadejdzie kolejne nowe? Całkiem możliwe, że już niedługo. Czasy się zmieniają, tak samo jak potrzeby klientów. Warto więc upewnić się, co do tego, co tak naprawdę jest potrzebne. Tak, aby każda firma mogła być pewna tego, że w swoim działaniu bazuje na najlepszym systemie zarządzania jakością.

Audytorzy na pewno pomogą opracować niezbędną dokumentację każdej organizacji.