Strona główna » Jakie czynniki wpływają na zmiany kursów walut?
Motoryzacja

Jakie czynniki wpływają na zmiany kursów walut?

Kurs waluty danego kraju nie bez przyczyny bywa określany jako wskaźnik kondycji gospodarczej. Dowiedz się, jakie czynniki mogą mieć wpływ na wahania kursów.

Polityka gospodarcza i monetarna

Podniesienie deficytu budżetowego, zwiększenie zadłużenia Skarbu Państwa, gwałtowny wzrost wydatków – wszystkie te czynniki wpływać mogą na osłabienie krajowej walut. Inaczej sytuacja się ma w przypadku podwyżki stóp procentowych. Gdy podniesione zostaną stopy, inwestorzy chętniej sięgają po obligacje skarbowe i w efekcie zwiększają popyt na krajową walutę.

Niepokoje w kraju, niepokoje na rynku walutowym

Strajki, protesty, dojście do władzy skrajnych opcji politycznych, które nie cieszą się najlepszą opinią wśród zagranicznych inwestorów – wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na osłabienie się krajowej waluty.

Uwaga na deklaracje

Już same deklaracje gwałtownych zmian padające z ust osób mających realny wpływ na politykę państwa wywołać mogą wahania kursów walut. W zależności od tego, czy zapowiedziane zmiany postrzegane są jako negatywne czy pozytywne kurs będzie pikował w dół albo szybował w górę.
Źródło: kantor internetowy – ekantor.pl.