Strona główna » Od czego zależą właściwości oraz jakość węglika spiekanego?
Biznes

Od czego zależą właściwości oraz jakość węglika spiekanego?

Węglik spiekany zbudowany jest przede wszystkim z dwóch komponentów. Podstawę stanowi węglik wolframu, natomiast funkcję spoiwa najczęściej pełni kobalt. Powstały w ten sposób materiał posiada wysoką twardość oraz wytrzymałość, które zawdzięcza kolejno węglikowi wolframu oraz spoiwu. Wykonane z niego stare elementy konstrukcyjne czy zużyte narzędzia warto oddać na dobry złom węglika spiekanego.

Twardość i odporność węglików spiekanych.

Pod względem twardości, węglik spiekany jest lepszy nawet od szybkotnącej stali. W przeciwieństwie do niej, węglik utrzymuje się w stanie stabilnym. Jego twardość nie zmienia się pod wpływem temperatury. Dzięki termostabilności, narzędzia wykonane z węglików spiekanych cechują się długą żywotnością. Kiedy natomiast ulegną zużyciu, mogą trafić na skup węglika spiekanego, gdzie zostają poddawane recyklingowi. Do produkcji węglika spiekanego wykorzystywany jest proszek węglika wolframu i kobaltu. Są one mieszane oraz doprowadzane do stanu plastycznej masy. Następnie są z niej wytłaczane surowe pręty, które należy poddać spiekaniu. W wyniku obróbki cieplnej, węglik spiekany zyskuje swoją wytrzymałość.

Jakość węglika spiekanego

W najwyższym stopniu jakość węglika spiekanego zależy od jakości proszku. Za podstawową charakterystykę uważa się wielkość ziarna węglika wolframu oraz procentu zawartości kobaltu. Kiedy wielkość ziarna jest zmniejszana, wytrzymałość na zginanie oraz ogólna twardość węglika spiekanego zwiększa się. Maleje natomiast ciągliwość, odporność na pękanie oraz inne obciążenia dynamiczne. W przypadku zwiększenia zawartości kobaltu w węgliku spiekanym, rośnie również wytrzymałość, jednak spada twardość. Na złom węglika spiekanego trafiają zazwyczaj elementy konstrukcyjne o różnych proporcjach ziarna.

Produkcja węglika spiekanego

Producenci węglików spiekanych dbają o to, żeby ich wyroby miały jednolitą charakterystykę. Jest to bardzo istotne, ponieważ w procesie spiekania zauważalna jest tendencja wielkości ziarna do wzrostu. Dlatego producenci starają się temu za wszelką cenę zapobiegać. Bardzo często nieodpowiednie proporcje sprawiają, że zmniejsza się możliwość zastosowania tworzywa. Nierzadko narzędzia czy elementy konstrukcyjne zawierające ten materiał trafiają na skup węglika spiekanego. Są tam przerabiane i poddawane recyklingowi. Najlepsze gatunki węglika spiekanego posiadają strukturę jednolitą i drobnoziarnistą . Ich granulacja, twardość oraz wytrzymałość na zginanie są ściśle określane już na etapie produkcji.
Artykuł napisany we współpracy ze stroną: http://www.stellmet.pl/oferta,4,zlom_weglikow_spiekanych