Strona główna » Odszkodowanie za spalony budynek
Ciekawe

Odszkodowanie za spalony budynek

Jeżeli wierzyć statystykom, to w Polsce rokrocznie doświadczamy około 120 tysięcy pożarów. Aż jedna trzecia pożarów, które mają miejsce, jest pożarami budynków. Statystyka ta pokazuje, że problem pożarowy jest niezwykle istotny. Tak duża liczba pożarów niesie za sobą oczywiście ogromne straty. Są to wymierne straty i zostały nawet oszacowane. Wynoszą one ponad 1,3 miliarda złotych, co jest ogromną kwotą, zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że straty te pojawiają się rokrocznie w skali całego kraju.

Kruczki w umowie ubezpieczeniowej

Nikogo nie dziwi więc sytuacja, w której coraz więcej osób i firm sięga po ubezpieczenie. Każdy chce jak najskuteczniej chronić swój majątek. I oczywiście najlepszym sposobem na jego ochronę przed szkodami wywołanymi przez pożar, jest zakup odpowiedniego ubezpieczenia. Należy wiedzieć, że sam zakup polisy to może być za mało w przypadku, kiedy konieczna jest likwidacja szkód pożarowych po pożarze. Dlaczego za mało? Już wyjaśniamy.

Oprócz ubezpieczenia, właściciel budynku musi przestrzegać przepisów prawa budowlanego. Czyli musi dbać o terminowe i systematyczne przeprowadzanie niezbędnych przeglądów. Czy to przeglądów stanu technicznego instalacji elektrycznej, czy to instalacji kominowej. Ważne jest, aby przestrzegać wszystkich warunków. Gdyż, jeżeli czegoś nie uda się nam dopilnować, to w przypadku likwidacji potencjalnych szkód, ubezpieczyciel może nie chcieć wypłacić odszkodowania.

Odpowiednia wysokość polisy

Trzeba też wiedzieć, że sama polisa ubezpieczeniowa nie zawsze pokrywa wszystkie szkody. Jeżeli przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej podaliśmy niższą wartość majątku, niż jest w rzeczywistości, to otrzymamy niższe ubezpieczenie. Niższe i najczęściej niepozwalające na pokrycie całości kosztów związanych z odbudową. Dodatkowo trzeba pamiętać, że mienie ruchome objęte jest najczęściej odrębną sumą ubezpieczenia. Więc trzeba dobrze wszystko skalkulować i podać podczas kalkulowania kosztów takiego ubezpieczenia, wartość pozwalająca na odzyskanie mienia w przypadku wystąpienia szkód pożarowych.

Widać doskonale, że jeżeli chcemy w pełni zabezpieczyć nasz majątek przed pożarem, musimy spełnić kilka warunków. Musimy przestrzegać postanowień prawa budowlanego, Musimy też odpowiednio wycenić chroniony majątek. Wszystko po to, by ubezpieczyciel nie miał podstaw do niewypłacenia odszkodowania. Trzeba o to zadbać.