Strona główna » Rozliczanie kierowców
Motoryzacja

Rozliczanie kierowców

Problemy firm transportowych i spedycyjnych z prawidłowym rozliczeniem kierowców w dużej mierze wynikają z niespójności przepisów prawnych, czasami ich wewnętrznej sprzeczności oraz konieczności zastosowania przepisów krajowych i zagranicznych.

Wymagane dokumenty

Każda firma ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców. Prowadzona jest ona na podstawie:

  • wykresówek – tarczki z tachografów analogicznych,
  • plików komputerowych – z tachografów cyfrowych.

W oparciu o te dokumenty pracodawca ma obowiązek sporządzania odpowiednich zestawień czasu pracy kierowców. Powinien być on sporządzany najpóźniej co 7 dni. Chodzi głównie o rozliczenia czasu pracy kierowcy w systemie tygodniowym i kontrolę obowiązujących godzin prowadzenia pojazdu. Ze względów technicznych nie zawsze jest to możliwe. O ile w przypadku tachografów cyfrowych można dokonać tego nawet na odległość, o tyle w tachografach analogowych jest to niemożliwe. Nawet jeżeli kierowca jest na bazie to można tylko odczytać dane z wykresówki i przenieść je do raportu, natomiast samej karty nie można dołączyć do dokumentacji, gdyż kierowca musi posiadać przy sobie wszystkie karty z ostatnich 28 dni. Służą one do kontroli dokonywanych przez PIP lub znacznie częściej przez ITD.

Jak rozliczyć kierowców

Prawidłowe rozliczanie kierowców polega na wyliczeniu czasu prowadzenia pojazdu, planowanych postojów (załadunek, wyładunek, wsiadanie i wysiadanie pasażerów, postoje na przejściach granicznych), dodatkowych obowiązków kierowcy, obowiązkowych przerw dobowych, tygodniowych i miesięcznych. Takie wyliczenia pozwalają na obliczenie obowiązkowego czasu pracy i godzin nadliczbowych. W przypadku pracy poza siedzibą firmy są także podstawą do ewentualnej wypłaty diety za czas delegacji. Szczególnej uwagi wymaga rozliczenie za czas pracy kierowcy na terenie Niemiec, gdzie wprowadzono minimalną stawkę godzinową w wysokości 8,5 € za godzinę.
Sprostanie wszystkim tym wymogom jest niezwykle trudne, dlatego firmy transportowe powierzają to firmom zewnętrznym lub nieustannie pokrywają koszty szkolenia oddelegowanych pracowników.
Więcej nt. rozliczanie czasu pracy kierowców na TachoAsystent.pl